výrobca múrikových, betónových striešok
Boldocka cesta 7, 903 01 SENEC
tel./fax: 02/ 45 926 284   mobil: 0905/646 741
email:
  lasbeton@lasbeton.sk    www.lasbeton.sk